Dit is waar zes jaar cannabis belastingen in Denver naar toe gingen

Cannabis is inmiddels 6 jaar legaal in Denver, Colorado. In dit stuk een analyse over waar dat de hoofdstad van Colorado de legale cannabis belasting inkomsten aan spendeert.

0
colorado denver cannabis belasting uitgaven (1)

Tijdens meer dan zes jaar legale cannabis verkoop heeft Colorado meer dan 1,37 miljard dollar aan cannabisbelastingen geïnd. En dat is 1,37 miljard dollar op het niveau van de staat. Lokale overheden die de verkoop van cannabis toestaan, leggen ook lokale belastingen op. Colorado’s grootste stad Denver en de hoofdstad van de cannabis industrie in de staat, heeft een aanzienlijk deel van de financiering verdiend sinds de legalisering.

Niet alles gaat rechtstreeks naar de belastingbetaler

Sinds januari 2014 heeft Denver ongeveer $ 294,5 miljoen aan belastingopbrengsten voor cannabis verzameld, volgens het Denver Department of Excise and Licenses. Dit departement houdt toezicht op cannabis belastingen en licentiekosten. Daarnaast kijkt het hoe die inkomsten uiteindelijk door de stad worden uitgegeven. Maar niet al dat geld gaat rechtstreeks naar de voordelen voor de belastingbetaler: uitgaven voor regulering en handhaving, deelinkomsten door de staat en het voorkomen van cannabisgebruik door jongeren worden allemaal verlaagd voordat de rest naar projecten zoals stadsinfrastructuurverbeteringen stroomt.

Sinds januari 2014 heeft Denver ongeveer $ 294,5 miljoen aan belastingopbrengsten voor cannabis verzameld

Van 2014 tot 2019 werd volgens de accijnzen en vergunningen ongeveer $ 29 miljoen van de inkomsten uit cannabis belastingen van de stad besteed aan de regulering en handhaving van cannabis. Jeugdpreventie kreeg in dezelfde periode $ 16 miljoen. Dat waren de enige drie gebieden buiten het algemene fonds die waren bestemd voor belastinginkomsten voor cannabis tot 2017. Daarna kwamen betaalbare huisvesting ($ 16 miljoen van 2017 tot 2019), morfine misbruik interventie ($ 3,1 miljoen in 2019) en verbeteringen in stadskapitaal ($ 19 miljoen van 2018 tot 2019) ) aan de beurt.

De financieringstoename van betaalbare woningen van 2018 tot 2019 kwam van een speciale belasting van 2 procent voor cannabis die de stad in 2018 goedkeurde, met meer dan $ 11 miljoen aan inkomsten uit cannabisbelasting die alleen al in 2019 naar huisvestingsinspanningen gingen.

Uitgeven van cannabis belastingen in Colorado en Denver

Maar het uitgeven van de belastingen is ingewikkelder dan het reserveren van een paar miljoen dollar voor “handhaving”, aangezien meerdere stadsdepartementen een rol spelen in niet alleen handhaving, maar ook in onderwijs en volksgezondheid. Zo vereiste het advocatenkantoor van Denver in 2019 meer geld voor wetshandhavingsfinanciering ($ 1,36 miljoen) dan de politie van Denver ($ 1,1 miljoen), terwijl het Denver Office of Children’s Affairs, dat verantwoordelijk is voor de naschoolse opvang en zomerprogramma’s, bijna $ 1,6 miljoen kreeg voor educatieve financiering.

meerdere stadsdepartementen spelen een rol

Nadat cannabis belastinginkomsten voor jeugdpreventie, wetshandhaving, regelgeving, betaalbare huisvesting en verschillende andere geoormerkte gebieden, wordt het resterende geld naar het algemene fonds van de stad gestuurd. In 2019 bedroeg dat minder dan $ 15.000.

Hier is het overzicht:

colorado denver cannabis legalisatie belasting