Onderzoek: 30 miljoen Europeanen gebruikten cannabis in 2020

Minder dan een op de tien heeft de afgelopen 12 maanden producten gebruikt die cannabis bevatten.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen

Aan alle respondenten van de Speciale Eurobarometer is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden producten hebben gebruikt die cannabis bevatten en hoe ze die consumeerden. De overgrote meerderheid (92%) zegt deze niet te hebben gebruikt in de afgelopen 12 maanden of ze hebben deze nooit gebruikt, terwijl minder dan een op de tien (8%) zegt te hebben gebruikt. In totaal maakt dat voor rond de 30 miljoen Europeanen die cannabis zouden hebben gebruikt in 2020.

Een op de tien Europeanen gebruikten cannabis in 2020

Van alle respondenten zegt 4% dat ze cannabis met tabak hebben gerookt, terwijl een heel kleine groep cannabis op een andere manieren gebruikt: door cannabis te roken zonder tabak (alleen of met andere kruidenproducten), door cannabis te verhitten in elektronische apparaten of verdampers, door gebruik te maken van cannabisextracten in vloeistoffen voor e-sigaretten of soortgelijke vapers, door cannabis in voedsel te consumeren of drankjes, of in een andere vorm. Deze vormen ieder 1%.

Nederland staat op plaats 12 met 9%

In tien landen zegt minstens een op de tien de afgelopen 12 maanden producten met cannabis te hebben gebruikt. Dit aandeel is het hoogst in Ierland (17%), Luxemburg (16%) en Letland (14%), terwijl respondenten in Griekenland (1%) en Cyprus en Malta (beide 2%) onderaan het lijstje bungelen. Nederland staat op plaats 12 met 9%, dat is 2% hoger dan het gemiddelde van 7% in Europa.

Over het algemeen roken in de overgrote meerderheid van de landen gebruikers van producten die cannabis bevatten, vaker cannabis met tabak dan op andere manieren. De enige significante uitzondering is Letland, waar iets meer dan een op de tien (11%) zegt cannabis te consumeren via eten of drinken.

Hoe jonger de respondenten, hoe groter de kans dat ze in de afgelopen 12 maanden producten hebben gebruikt die cannabis bevatten. Zo heeft 15% van de 15-24-jarigen dit gedaan, vergeleken met slechts 3% van de 55-plussers. Onder de jongere respondenten is het aandeel gebruikers van cannabisproducten van 18-24 jaar hoger dan onder de 18-jarigen (17% tegenover 8%). Studenten, werklozen (beide 14%) en zelfstandigen (12%) hebben meer kans dan degenen in andere sociaal-professionele categorieën (2-8%) om deze producten te consumeren. Rokers zijn veel waarschijnlijker dan niet-rokers producten hebben gebruikt die cannabis bevatten (15% vergeleken met 5%).

Over dit onderzoek

De standaard-Eurobarometer werd in 1974 opgesteld. Elke enquête bestaat uit ongeveer 1000 persoonlijke interviews per land. De rapporten worden twee keer per jaar gepubliceerd.

Speciale Eurobarometer-rapporten (zoals dit rapport) zijn gebaseerd op diepgaande thematische studies die zijn uitgevoerd voor verschillende diensten van de Europese Commissie of andere EU-instellingen en zijn geïntegreerd in de opiniepeilingen van de standaard Eurobarometer.