Prijs nederwiet gelijk gebleven, prijs import hasj gestegen in 2021

De jaarlijkse Kerncijferrapportage 2021 Nationale Drug Monitor is weer gepubliceerd met daarin uiteraard ook aandacht voor cannabisgebruik, prijzen en gemiddelde THC-gehaltes.

0
nationale drugs monitor cannabis 2021
Uit de Nationale Drugs Monitor (pagina 15)
- Advertentie -

Eind vorige week is wederom de Kerncijferrapportage 2021 Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gepubliceerd. Met uiteraard ook aandacht voor de meest gebruikte illegale drug van Nederland: cannabis.

Nationale Drugs Monitor 2021: cannabisgebruik, prijzen en THC-gehaltes

De Nationale Drug Monitor bevat altijd interessante gegevens. Zo bleek dat het percentage volwassenen dat ervaring heeft met cannabis stabiel te liggen in 2020 op 22,9%, wat voor 3.160.000 volwassen Nederlanders maakt. Iets minder dan de helft die dat het afgelopen jaar deden, deed dat maandelijks of vaker. Daarvan gebruikt bijna een derde cannabis vrijwel dagelijks.

Ook geeft de NDM inzicht in de gemiddelde THC-gehaltes en prijzen. Zo was het THC-gehalte van nederwiet in 2021 14,6%, terwijl geïmporteerde hasj gemiddeld 24,3% THC bevatte. Weinig veranderingen dus ten opzichte van de metingen van de THC-monitor van 2020 en 2021. Het wordt dus niet steeds sterker, zoals menig onwetende beweerd. Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet steeg aanvankelijk tot en met de meting van 2004, maar daalde daarna en stabiliseerde zich vervolgens valt te lezen in het rapport.

Qua prijs was het gemiddelde voor een gram nederwiet 11,70 euro en is daarmee niet veel veranderd ten opzichte van 2020 (10,65 euro). De prijs voor een gram geïmporteerde hasj steeg van 9,65 euro in 2020 naar 11,74 euro in 2021.

Op een rijtje, zijn de volledige bevindingen gedaan:

 • Het percentage volwassenen dat ervaring heeft met cannabis is stabiel en ligt in 2020 op 22,9%. Dat zijn 3.160.000 volwassen Nederlanders.
 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis laat een geleidelijke toename zien. Tussen 2016 en 2020 steeg het gebruik van 6,6% naar 7,8% (1.080.000 volwassenen).
 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis onder 15-64-jarigen in de Europese Unie varieert tussen de 0,9% en 11,0%, waarbij het gemiddelde 7,7% is. Nederland ligt met 9,3% boven het gemiddelde.
 • Iets minder dan de helft van de volwassenen (47,5%) die in het laatste jaar cannabis gebruikten, deed dit maandelijks of vaker.
 • Van de laatste-maand gebruikers gebruikte een derde (33,7%) cannabis (bijna) dagelijks.
 • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers nam toe van 1,0% in 2017 naar 1,6% in 2018 en stabiliseerde in 2019-2020. Dat komt neer op 230.000 mensen die in 2020 (bijna) dagelijks cannabis gebruikten.
 • In 2020 had 1,3% van de volwassen bevolking een verhoogd risico op problematisch cannabisgebruik. Dat komt neer op 180 duizend Nederlanders. Dit percentage is op hetzelfde niveau gebleven als in 2016.
 • Het laatste-jaar-gebruik is het hoogst onder jongvolwassenen van 20 tot 24 jaar oud. Ongeveer een kwart (26,4%) uit die leeftijdsgroep gebruikte in 2020 cannabis. Dat is drie maal hoger dan in de gehele volwassen bevolking (7,8%).
 • Onder jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het jaar voorafgaand aan de coronacrisis geregeld clubs en festivals bezochten lag het laatste-jaar-gebruik van cannabis hoger (51,0%) (pre-corona). Van de laatste-jaar-gebruikers zou 20,5% willen minderen en 16,3% zou willen stoppen met het gebruik van cannabis.
 • Het cannabisgebruik ligt onder jongeren in de (residentiële) jeugdzorg hoger dan onder jongeren uit het regulier voortgezet onderwijs.
 • In 35 groepen van kwetsbare jongeren uit 12 dorpen en 23 steden verspreid over heel Nederland, werd in 2021 in elke groep cannabisgebruik geconstateerd. Er zijn signalen dat het gebruik in deze groepen tijdens de coronacrisis is toegenomen.
 • Het aantal patiënten in de algemene ziekenhuizen waarbij een probleem met cannabis als hoofddiagnose werd gesteld, schommelde tussen 2015 en 2018 tussen 130 en 160 hoofddiagnoses. Het aantal nevendiagnoses waarbij cannabis een rol speelde steeg in deze periode van 1.240 naar 1.710.
 • Van alle gemelde drugsintoxicaties bij de Monitor Drugsincidenten in 2020 ligt het aandeel cannabisintoxicaties op 28%. In 2020 leidde het wegvallen van het toerisme tot een sterke afname in het aantal gemelde cannabisintoxicaties, vooral in de regio Amsterdam, waar toeristen doorgaans een groot deel van de incidenten voor hun rekening nemen.
 • Het gemiddelde THC-gehalte van nederwiet was 14,6% in 2021. Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet steeg aanvankelijk tot en met de meting van 2004, daalde daarna en stabiliseerde zich vervolgens. Geïmporteerde hasj bevatte in 2021 gemiddeld 24,3% THC. Na een stijging tussen 2014 en 2019 is het THC-gehalte in geïmporteerde hasj in 2020 en 2021 niet verder toegenomen.
 • Sinds 2007 is er sprake van een geleidelijke stijging van de prijs voor een gram nederwiet. In 2021 was de gemiddelde prijs voor een gram nederwiet 11,70 euro. De prijs is ten opzichte van 2020 (10,65 euro) niet veranderd, maar is wel hoger dan de prijs in 2019 (9,90 euro). De gemiddelde prijs voor een gram geïmporteerde hasj steeg van 9,65 euro in 2020 naar 11,74 euro in 2021.

Het volledige rapport kan je downloaden als PDF.