Rechter wijst verzoek collectief niet ingelote kwekers af in kort geding

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c

Nieuws op het front van het experiment gesloten coffeeshopketen. Het collectief van niet ingelote kwekers wat een kort geding had aangespannen tegen de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid, heeft het kort geding verloren. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af. Het collectief kan hier niet tegen in hoger beroep.

Advocaat is het niet eens met de uitspraak in kort geding

In een eerste reactie laat de advocaat van het collectief Errol Opering (AdvocatenvanOranje) weten dat zij het niet eens zijn met de uitspraak. Het collectief gaat nu verder met een bezwaarschrift.

Business analist en bijdrager aan deze website Jef Martens liet in een reactie weten het ‘raar’ te vinden. Geen van de punten aangedragen door het collectief zijn namelijk gehonoreerd.

Opvallend aan de uitspraak is dat de rechter uitspreekt dat eerst heel het proces van de loting en toewijzing moet zijn worden doorlopen, voordat er kan ingegrepen worden.

“Alle regels zijn netjes genoemd vooraf. Maar locatie = locatie bij punt 6.3 (locatiewijziging). Dan zou er een andere aanvraag moeten opgezet worden en volgens de regels mag/mocht er niets gewijzigd worden, zeker de locatie(!) niet. Staat ook in de Q&A.”

Met punt 8 is ook van alles mis laat hij weten:

“In ALLE documentatie staat ‘let op! één aanvraag per locatie, alleen als je 1 productielijn op meerdere plekken doet, dan alles in 1 aanvraag’. Stiekem is dat wel een duidelijk punt: er is niet inhoudelijk aangegeven (kwaliteit van de aanvraag is slecht) of inhoudelijk goed beoordeeld wat het teeltplan is. Want als je netjes leest en de plattegronden gebruikt die je moet inleveren, dan is duidelijk dat bijvoorbeeld meerdere panden worden gebruikt op verschillende locaties. Die case vond ik juist zo spannend, omdat een partij (volgens mij Project C) had aangegeven de productie voorgedraaide joints uit te willen besteden. Je moet dan voor alle locaties een veiligheidsplan hebben, alle voorzieningen betalen (twee keer de kosten voor beveiliging) én als klapstuk: wie gaat het transport kunnen en mogen doen? Moet dat ook via de waardetransportbedrijven? Een explosie aan data in de ketenregistratie komt hier ook nog eens bij kijken. Evenals het verzekeren van al deze componenten. Tijdens het schrijven van onze aanvraag moest ik al heel hard lachen over ontwerpen die het zo wilden uitvoeren; op het oog onhaalbaar.”

Eerder publiceerden we vandaag overigens al een uitgebreid stuk waarin Jef de bezwaren en kortgedingen analyseert. Verwachting is dan ook dat op een later tijdstip we uitgebreider ingaan op de uitspraak van de voorzieningenrechter.