Regering Spanje gaat voordelen medicinale cannabis legalisatie onderzoeken

De steun voor de legalisatie van medicinale cannabis in Spanje is enorm: 90%. Toch is er nog steeds geen wetgeving die het mogelijk maakt.

0
Spanje barcelona cannabis social club coffeeshop amsterdam
- Advertentie -
Dutch Passion

Eerder deze maand stemde de regering van Spanje in met een voorstel om de voordelen van de legalisatie van medicinale cannabis te onderzoeken. De Comisión de Sanidad y Consumo (Spaanse Congresionele Commissie Volksgezondheid en Consumentenzaken) stemde voor de oprichting van een subcommissie om de mogelijkheden te verkennen.

De Subcommissie zal de effecten van gereguleerde medicinale cannabissystemen in andere landen onderzoeken

De commissie van het Spaanse congres stemde in met een voorstel dat is ingediend door de Grupo Parlamentario Vasco (Baskische parlementaire groep), met de steun van verschillende groepen, waaronder de Observatario España de Cannabis Medicinal (Spaanse waarnemer voor medicinale cannabis). Het voorstel, dat werd goedgekeurd met een meerderheid van 20 stemmen voor en 14 tegen, richt een subcommissie op die de effecten van gereguleerde medicinale cannabissystemen in andere landen zal onderzoeken. De genoemde doelen zijn onder meer ‘Een stem geven en luisteren naar ervaringen van anderen en naar alles wat onze eigen reflectie kan verrijken: de rechtsgrondslagen, wetenschappelijk bewijs en technische moeilijkheden voor de implementatie ervan (van toegang tot medicinale cannabis)’.

De nieuwe subcommissie heeft de volgende formele doelen:

  • Om de ervaringen van andere regeringen te analyseren die gereguleerde toegangsregelingen voor medicinale cannabis hebben. Dit zal worden aangevuld met de inbreng van buitenlands overheidspersoneel en andere experts in het veld.
  • Een rapport opstellen met voorstellen voor de beste praktijken bij de controle van medicinale cannabis in Spanje. Het rapport zal binnen zes maanden na de start van het project worden afgerond en gepresenteerd door de subcommissie. Het rapport zal worden beoordeeld door de Commissie Gezondheid en Consumentenzaken voordat het ter verdere behandeling naar het Spaanse congres wordt gestuurd.

Zowel de voorbereiding van het rapport als de presentatie van de conclusies vinden plaats binnen een termijn van maximaal 6 maanden. Zodra het rapport en de conclusies zijn goedgekeurd door de Gezondheidscommissie, zullen ze voor debat en goedkeuring naar de Plenaire Vergadering van het Congres worden gestuurd

Door Spaanse cannabis activisten wordt het gezien als een grote overwinning waar ze jaren tijd in hebben gestoken om voor elkaar te krijgen.

Spanje staat open voor medicinale cannabis, maar wetgeving blijft achter

Spanje staat bekend als een van de meest liberale landen op het gebied van cannabis in Europa, zo heeft het bijvoorbeeld alleen al in Barcelona meer Cannabis Social Clubs dan er coffeeshops zijn in heel Nederland. Het is dan ook verbazingwekkend dat er tot op heden geen medicinale cannabis beschikbaar is en patiënten nu aangewezen zijn op de clubs. Afhankelijk van de opties, is dat ook geen straf. Maar voor sommige kwaaltjes zal het niet voldoende zijn. Daarnaast legde de pandemie ook een van de grootste pijnpunten bloot van de Cannabis Social Clubs: ze worden niet erkend als legale bedrijven en werden dan ook niet zoals in Nederland (de coffeeshops) of in Noord-Amerika (de dispensaries) aangemerkt als ‘essentieel’. Daardoor zaten patiënten maanden zonder toegang tot hun medicijn.

De steun voor de legalisatie van medicinale cannabis in Spanje is enorm: 90% is voor volgens het Spaanse centrum voor sociologisch onderzoek.

Om de Cannabis Social Clubs te reguleren werd in maart wetgeving geïntroduceerd in de Spaanse Senaat.