Stichting VOC verspreid nieuwe bidbook onder alle 225 Kamerleden, nu te downloaden

Het nieuwe 'bidbook' van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is vorige week verspreid onder alle 225 Eerste en Tweede Kamerleden en is nu ook te downloaden als PDF.

0

Vorige week was het dan eindelijk zo ver. Het nieuwe, zogenaamde ‘bidbook’ van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod kon worden verspreid onder alle 225 Eerste en Tweede Kamerleden, net op tijd voordat de commissievergadering van Justitie en Veiligheid zou plaatsvinden.

Nieuw bidbook stichting VOC

Zoals gebruikelijk gaat daar een flinke voorbereiding aan vooraf. Allereerst natuurlijk de inhoud, samengesteld door de lobbywerkgroep (mr. John Roozen en Derrick Bergman) met dit jaar ook een toevoeging van Jef Martens voor het hoofdstuk over cannabis in het verkeer.

Als secretaris van de stichting ondersteunde ik de lobbywerkgroep waar mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij het inpakken van de bidbooks in de speciale enveloppen van de stichting.

Dank gaat ook uit naar Rens Hoppenbrouwers, die Derrick en mijzelf naar Den Haag reed vorige week maandag om de bidbooks in Den Haag te krijgen. Het leverde een mooie dag op en bespaarde de stichting flink in de kosten in vergelijking met het opsturen van alle bidbooks individueel naar alle Kamerleden.

Onderstaande tekst is op basis van de brief die bij de bidbooks in de envelop zat en eerder op de website van de stichting is gepubliceerd.

‘Het cannabis dossier – Historische Zeitenwende in Duitsland’

‘Het cannabis dossier – Historische Zeitenwende in Duitsland’ is alweer zevende VOC brochure, de eerste verscheen in 2002. Op het omslag staat deze keer de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz, vanwege het besluit van zijn regering om cannabis te
legaliseren. De laatste berichten zijn positief: liefst drie ministers lieten vorige week weten dat de legalisering er echt aan komt. In de herfst kan er volgens volksgezondheidsminister Lauterbach al een wetsvoorstel op tafel liggen. Wat een verschil met ons eigen land, waar we nu al ruim vijf jaar wachten op de start van het zogenaamde wietexperiment.

Naast een internationale update is er aandacht in de brochure besteed aan cannabis en verkeer (hoofdstuk 2) en de disproportionele aanpak van kleine thuistelers (hoofdstuk 3). In hoofdstuk vier lichten we toe hoe het cannabisbeleid er wat ons betreft uit zou moeten en kunnen zien. Vijf hardnekkige mythes rond cannabis komen aan bod in hoofdstuk vijf en het laatste hoofdstuk gaat over de visie van wijlen Peter R. de Vries op goed drugsbeleid.

De VOC brochures zijn in eerste instantie gericht aan de leden van de Staten-Generaal, maar ze zijn ook verstuurd inmiddels aan leden van het kabinet, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders en journalisten. Alle informatie is afkomstig uit openbare bronnen en voorzien van bronvermelding.

Traditioneel ontvangen de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden de nieuwe brochure als eerste. Later in de week hebben we exemplaren verstuurd aan Patrons en donateurs van de stichting VOC, aan leden van het kabinet, lokale bestuurders en raadsleden, maatschappelijke organisaties en journalisten.

Sinds eind vorige week staat de PDF ook online op de VOC-website, waar je overigens alle publicaties van het VOC terug kunt vinden.

Wil je een of meer gedrukte exemplaren van de nieuwe VOC brochure bestellen, mail dan naar [email protected]