Verslag commissievergadering Justitie en Veiligheid over wietexperiment

Het ging voornamelijk over designer drugs, maar ook over het wietexperiment en er waren wat nieuwtjes te melden.

0
Commissievergadering drugsbeleid commissie justitie en veiligheid coffeeshopbeleid wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen

Vandaag vergaderde de commissie Justitie en Veiligheid over het drugsbeleid. Onderwerpen waren onder andere het mogelijk verbieden van designer drugs en het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Begin was frustrerend

De vergadering begon met de ChristenUnie (Mirjam Bikker), VVD (Ingrid Michon Derkzen vervangster van Dilan Yesilgoz, was politiek assistente van Opstelten en zat in raad Den Haag), CDA (Anne Kuik) en SGP (Kees van der Staaij). Voornamelijk over designer drugs, maar ook over het wietexperiment. Dit was dan ook het meest frustrerende gedeelte en er is geen goed nieuws uit deze hoek te melden, zoals de verwachting was.

Zij die zich wel van hun goede kant lieten zien waren de nieuwe gezichten Joost Sneller (D66), Barbara Kathmann (PvdA) en oude bekende Michiel van Nispen (SP)

Zij die zich wel van hun goede kant lieten zien waren de nieuwe gezichten Joost Sneller (D66), Barbara Kathmann (PvdA) en oude bekende Michiel van Nispen (SP).

Zo was het de eerste keer dat we de opvolger van Vera Bergkamp aan het woord zagen. Joost Sneller had een aantal interessante punten, waaronder het voorstel om de I in de AHOJGI het ‘informatie criterium’ te maken. Dat zou de weg vrij maken voor het testen van wiet op de inhoud zoals cannabinoïden, terpenen en op pesticiden.

Verder liet hij weten het wietexperiment veel te traag vinden gaan. Hij verwees onder andere naar Californië en het stuk dat verscheen in het Algemeen Dagblad over Nederlandse bloemenkwekers in Californië die zijn overgestapt op wiet.

Ook herhaalde hij zijn inbreng over Wet Damocles.

Michiel van Nispen (SP) was aanvankelijk teleurstellend, maar kwam uiteindelijk met goede vragen over de kwaliteit (de beoordeling) van de wietexperiment aanvragen. Bijvoorbeeld of er bezwaren door experts zijn gebracht (jazeker) en of er dan meer dan een aanvrager is die daar aan voldoen, welke maatregelen genomen zijn en wat speelt er verder om de kwaliteit van telers zo hoog mogelijk te houden.

Ook hij haakte aan op het punt over Wet Damocles wat Joost Sneller maakte.

Over het algemeen vulde de andere nieuweling (Barbara Kathmann, PvdA) de twee heren van Nispen en Sneller goed aan.

Daarna volgde een pauze en nam Grapperhaus het woord.

Inbreng Ferdinand Grapperhaus (Minister Justitie en Veiligheid, CDA)

In zijn introductie maakte hij duidelijk dat hij en de andere bewindslieden achter het experiment blijven staan, wat hij zelf goed om te melden vond. Verder zouden er geen wijzigingen komen op het gebied van het drugsbeleid en coffeeshops die niet aan het wietexperiment mee doen. En ging de rest van zijn introductie over de designer drugs kwestie.

Coffeeshopbeleid en wietexperiment

Daarna weer over coffeeshopbeleid en het wietexperiment. Grapperhaus was zeer geïnteresseerd in Canada liet hij weten. Ook liet hij weten het debat over het invoeren van het i-criterium in Amsterdam nauwgezet te volgen, maar hij deed er geen uitspraken over.

Verder liet hij weten dat “wiet telen niet anders is dan andere gewassen”. En je kan het niet afwijzen op ‘principiële bezwaren’. Tegen geen enkele teler is er negatief advies van de burgemeester.

Wet Damocles

Komt een evaluatie over Wet Damocles aan, liet Grapperhaus weten. Maar Michiel van Nispen was scherp met opmerken dat deze evaluatie al klaar had moeten zijn. En hij vindt het te mager. De proportionaliteit is zoek, Wet Damocles wordt niet meer gebruikt waar het voor bedoeld was en zorgt voor maatschappelijk ellende.

De evaluatie over Wet Damocles komt nog deze zomer (in juli)

De evaluatie over Wet Damocles komt nog deze zomer (in juli). Grapperhaus is het ermee eens om inderdaad te kijken of het wel proportioneel is. Michiel van Nispen haalt ook de Rekenkamer van Rotterdam aan dat kritisch is op Wet Damocles, waar Grapperhaus ook eerder al naar refereerde.

In de praktijk wordt er geen recht gedaan aan de bedoeling van de Wet Damocles. Van Nispen wilt dat Grapperhaus er echt kritisch naar gaat kijken. Grapperhaus herhaalde dat dat gaat gebeuren wanneer de evaluatie er is.

Inbreng Tamara van Ark (Minister voor Medische Zorg en Sport, VVD)

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

96 aanvragen zijn afgewezen en 51 zijn door de selectie gekomen liet Van Ark weten. Op 3 december is een loting geweest. Daar zijn 10 uitgelote telers uit gekomen. De rest is op een wachtlijst geplaatst. Dat betekent dat zij aan de volgende fase konden beginnen, de Bibob.

BIBOB onderzoek grotendeels afgerond

In de vergadering liet Van Ark weten dat het Bibob onderzoek grotendeels is afgerond. Als dat positief is en aan de randvoorwaarden is voldaan, wordt de aanwijzing afgerond. Nog in afwachting van 4 BIBOB onderzoeken, daarna volgt een voorlopig startmoment voor de overgangsfase. Dat startmoment vind doorgang als er genoeg en divers aanbod is. Hebt een bepaalde kwantiteit nodig om die kwaliteit te bereiken (?) liet ze weten en twee van de tien zijn inmiddels toegewezen.

Nog in afwachting van 4 BIBOB onderzoeken

“We gaan het reguleren, maar als er toename is van het gebruik zou het beleid falen,” heeft ze ook gezegd.

Dat is niet de verwachting, maar een kleine toename zou niet vreemd zijn. Om dan gelijk het wietproef te bestempelen als gefaald, zou wel erg streng zijn.

Vragen over loting van Michiel van Nispen (SP)

Michiel van Nispen (SP) liet weten de loting maar vreemd te vinden. Vielen er ook telers af op teeltervaring? Zijn echt die met de beste plannen geloot?

“Zijn echt die met de beste plannen geloot?”

Van Ark liet weten dat ze voor een tweetrapsraket te hebben gekozen. Noodzakelijke voorwaarden en kwalitatieve voorwaarden. De aanvragers moesten hun plannen aannemelijk maken. Wilt wel dat het tijdig gebeurd. Als je het echt op basis van geschiktheid zou doen, zou je nog een veel langere doorlooptijd hebben. Je zou eerst een proef moeten doen voor het Wet Damocles. Er is wel degelijk naar de kwaliteit gekeken, maar ook naar snelheid.

Michiel van Nispen was niet tevreden met antwoord. Zijn er ook telers toegelaten zonder teeltervaring bijvoorbeeld? Hij denkt dat er geen garantie is dat de juiste telers zijn gekozen door het gekozen systeem van loting.

Ze liet weten nu eenmaal deze afspraken te hebben gemaakt. Maar je moest wel degelijk aantonen dat wat je produceert professioneel bestendig is.

Joost Sneller (D66) vraagt opheldering over overgangsfase, startmoment en BIBOB procedure

Joost Sneller vroeg daarna Van Ark wat dieper in te gaan op die overgangsfase en startmoment.

Als er een aantal telers zijn die het qua kwantiteit, kwaliteit en diversiteit kunnen leveren, dat is het moment dat het echt van start gaat

Van Ark liet weten dat ze alles zo goed en zorgvuldig mogelijk proberen te doen. Het duurt zo lang onder andere vanwege de BIBOB procedure. Telers hebben tijdens hun proces in afwachting hun bedrijfsstructuur aangepast en daarmee starten veel processen overnieuw. Wanneer kan het wietexperiment dan echt starten? De nulmeting start na de zomer. Als er een aantal telers zijn die het qua kwantiteit, kwaliteit en divers kunnen leveren, dat is het moment dat het echt van start gaat. Maar daar kan ze geen datum voor noemen en ze houden het goed in de gaten.

Zijn er tien in totaal, twee zijn toegewezen, vier zijn in afwachting, en die andere vier dan vraagt Joost Sneller?

Twee hebben een positief advies gekregen, vier meer adviezen verwacht op korte termijn die al ver in de BIBOB prodecure zijn. En de rest zit nog in de BIBOB procedure, liet Van Ark weten. Een aanvrager is al eerder afgevallen, waardoor Stichting JoinUs in de BIBOB procedure zit.