Laaste nieuws

De wietproef, ook wel bekend als wietexperiment en ‘experiment gesloten coffeeshopketen’

Het was lang stil omtrent de wietproef, maar inmiddels zit de vaart er in.

De 10 wietproef telers

De loting van het wietexperiment (in volledigheid: experiment gesloten coffeeshopketen) heeft 10 aspirant telers opgeleverd. Tenminste zeven daarvan zijn al aangewezen na de BIBOB procedure te hebben doorlopen en deelnemende coffeeshops hebben bericht ontvangen dat ze contact kunnen opnemen:

 1. Linsboer B.V. (The Plug)
 2. Cookies
 3. Cannamax
 4. Fyta Group
 5. The Growery
 6. Leli Holland
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?

Geen ‘staatswiet’, selectieprocedure wietexperiment onderweg

Ondanks dat de overheid de selectieprocedure gaat uitvoeren, wordt het geen ‘staatswiet’ zoals de media het al snel noemden.

De producenten zijn private initiatieven, zo is ook op te maken uit de lijst hierboven.

De volgende coffeeshop gemeenten doen mee aan het wietexperiment: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Update, 15 december 2021: in het regeerakkoord van Rutte IV staat dat er een ‘grote stad’ zal worden toegevoegd aan het wietexperiment.

Ook zijn er voor het experiment 7 zogenaamde controle gemeenten: Helmond, Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel en Zutphen.

Aanvraag indienen experiment gesloten coffeeshopketen

Interesse om deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen? Uw aanvraag indienen kon vanaf 1 juli t/m 28 juli en de periode is dus verlopen.

96 aanvragen zijn afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen

Op 27 november werd bekend dat 96 aanvragen zijn afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen.

De definitieve loting vond plaats op 3 december.

Aanmelding gesloten, 149 aanvragen ingediend

De aanmelding is gesloten en er zijn 149 aanvragen binnen gekomen.

Verantwoordelijk voor de loting van het wietexperiment

Verantwoordelijk voor het experiment gesloten coffeeshopketen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Justitie en Veiligheid. Over wie de kwekers gaat bepalen, zegt het veelgestelde vragen document het volgende:

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.

Verder valt in hetzelfde document de selectieprocedure stappen te lezen.

 • Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.
 • Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
 • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
 • Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.
 • Een Bibob-onderzoek.